Amit mindenképpen érdemes megnézni

Amit mindenképpen érdemes megnézni

Honlap

 • Minden autósiskolának rendelkeznie kell honlappal.
 • Természetesen az a jó, ha a honlap áttekinthető, és azon minden kötelező, illetve lényeges információt megtalálsz.

Kötelezően feltüntetett információk:

 • Vizsga Sikerességi Mutató, Átlagos Képzési Óraszám, Képzési Költség (ezekről lentebb részletesen olvashatsz).
 • Az autósiskolának a képzés menetével, szabályaival, feltételeivel kapcsolatosan részletes Írásos tájékoztatót kell összeállítania, melyet a honlapon is és az ügyfélfogadó helyiségben kifüggesztve is meg kell találj.

Milyen elméleti oktatási módszereket alkalmaz az autósiskola:

 • Van-e lehetőség e-learning képzésre?
 • Tantermi képzés esetén a tanterem kialakítása színvonala (megközelíthetőség, kényelem, korszerű szemléltetés).
 • Elérhető-e a tantermi képzés mellé online vizsgafelkészítő alkalmazás?

Gyakorlati oktatók, járművek:

 • Hány oktatóval dolgoznak?
 • Hány darab, milyen típusú, életkorú, futásteljesítményű autóval oktatnak?
 • Van-e lehetőség automata váltós vagy elektromos oktatóautón történő tanulásra (feltéve, hogy ez a számodra fontos)?
 • Jellemzően mikor, milyen napokon, napszakokban, milyen rendszerességgel lesz lehetőséged vezetni?
 • Van-e, és ha igen, milyen hosszú a várakozási idő a sikeres elméleti vizsga és a vezetési gyakorlat megkezdése között?
 • Van-e lehetőség szimulátoros gyakorlásra?

Árak, fizetés

 • Elméleti képzés díja.
 • Gyakorlati órák díja (egységes vagy változó, ha változó, mitől függ).
 • Van-e adminisztrációs díj?
 • Esetleges kedvezmények mértéke és feltételei (mihez kötik).
 • Lehet-e járulékos költsége az esetleges iskolaváltásnak?
 • Hogyan kell/lehet fizetned a díjakat (ütemezés, részletek, határidők, alkalmazható fizetési módok – készpénz, bankkártya, átutalás)?

Referenciák

 • A korábbi tanulók milyen tapasztalatokkal zárták a képzést?

VSM, ÁKÓ és KK – Sokatmondó mérőszámok

VSM, ÁKÓ és KK – Sokatmondó mérőszámok

A tanulók könnyebb tájékozódása érdekében a közlekedési hatóság 2014 óta kötelezi az autósiskolákat arra, hogy minden lezárt negyedév végén három fontos mérőszámot közzétegyenek. Ezeket az autósiskolák honlapján (amivel ma már minden autósiskolának rendelkeznie kell) találod „képzési mutatók”, „fogyasztóvédelmi mutatók” vagy „mérőszámok” címszó alatt.

A Vizsga Sikerességi Mutatót (VSM) és az Átlagos Képzési Óraszámot (ÁKÓ) a közlekedési hatóság hivatalosan is közzéteszi negyedévente. Az autósiskolának pedig mindhárom számot – tehát az általa kiszámított Képzési Költséget (KK) is – fel kell tüntetnie a honlapján, illetve reklámjaiban.

Ha az adott autósiskolánál a mutatószámok elavultak vagy meg sem találod azokat, esetleg az iskolának honlapja sincs, az már önmagában erős figyelmeztető jel arra, hogy nem biztos, hogy jó helyen jársz.

Autósiskolák hivatalos jegyzéke (ÁKÓ - VSM) >>

 

VSM = Vizsga Sikerességi Mutató

VSM = Vizsga Sikerességi Mutató

Azt mutatja meg, hogy egy autósiskolánál a vizsgára jelentett tanulók hány százaléka tett sikeres vizsgát. Tehát az iskola tanulóinak átlagos vizsgasikerességét megmutatja. Százalékos mutató, külön számolják a fontosabb kategóriákra, azon belül az elméleti és gyakorlati vizsgákra, minden negyedévben. Értelemszerűen minél közelebb van az értéke a 100 %-hoz, annál sikeresebben vizsgáznak az ott vezetni tanulók.

Autósiskolák hivatalos jegyzéke (VSM) >>

ÁKÓ = Átlagos Képzési Óraszám

ÁKÓ = Átlagos Képzési Óraszám

A kötelezően előírt gyakorlati vezetési órák száma (például „B” kategória esetén a 29 óra) csak azt a minimumot jelenti, ami alatt elvileg meg lehet szerezni a szükséges képességeket. Az ÁKÓ ezzel szemben azt mutatja meg Neked, hogy az iskolában ténylegesen mennyi gyakorlati órát vesznek a tanulók (a kötelező óraszámhoz képest), amíg sikeres vizsgát nem tesznek.

Tehát ha pl. azt látod, hogy egy autósiskola „B” kategóriás ÁKÓ-ja 126 %, az azt jelenti, hogy az ott tanulók átlagosan a kötelezően előírt gyakorlati vezetési órák 1,26-szorosát vezetik le, amíg sikeres vizsgát nem tesznek.

Mire figyelj:

 • Jogosítványod megszerzésének költsége és időtartama szempontjából elsődleges jelentősége van az összesen szükséges vezetési óraszámnak. Ezért figyelmeztető jel lehet, ha az ÁKÓ lényegesen magasabb, mint 100 %.
 • Érdemes több helyi autósiskolát is összehasonlítani, mert regionális eltérések is lehetnek. Vannak olyan megyék, ahol az összes autósiskola átlagos ÁKÓ mutatója eltér az országos átlagtól.
 • A folyamatosan 100 %-os vagy azt nagyon megközelítő értéket érdemes némi fenntartással kezelni, különösen akkor, ha a gyakorlati vizsgasikerességi mutató (VSM) lényegesen elmarad a 100 %-tól. Ilyenkor ugyanis előfordulhat, hogy a gyakorlati órák egy részét nem megfelelően dokumentálják.

Autósiskolák hivatalos jegyzéke (ÁKÓ) >>

KK = Képzési Költség

KK = Képzési Költség

Azt mutatja meg Neked, hogy a képzés teljes időtartama alatt átlagosan összesen mennyit fizet egy tanuló. Fontos, hogy ebbe bizonyos költségeket nem számítanak bele (pl. az autósiskola által felszámított adminisztrációs vagy kezelési költséget, az esetleges pótvizsgák díját, az orvosi alkalmassági vizsgálat díját, az elsősegélynyújtási tanfolyam és vizsga díját, a vezetői engedély kiállításának esetleges díját). Ezt érdemes mind az autósiskolák összehasonlításánál, mind a jogosítványszerzés várható teljes költéségének meghatározásánál figyelembe venni.

A várható teljes költség kiszámolásához és az iskolák összehasonlításához használd jogsikalkulátorunkat!

Jogsikalkulátor